Fortis ERP

Program za veleprodaju bez fiskalizacije (jedno računalo)

Napomena:
Potrebno je potpisati ugovor o najmu softvera.
Račun se ispostavlja zadnji dan u mjesecu za mjesec koji se koristio softver (npr. 30.06.2018. za lipanj), valuta plaćanja je 15 dana.
Instalaciju softvera radi Informatika Fortuno d.o.o. na korisnikovo računalo.