Internacionalizacija poslovanja tvrtke | Informatika Fortuno

Internacionalizacija poslovanja tvrtke

Kvalitetu tvrtke Informatika Fortuno d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Internacionalizacija poslovanja tvrtke
Informatika Fortuno d.o.o

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“.

Projekt je odobren u cilju internacionalizacije poslovanja tvrtke Informatika Fortuno sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima u svojstvu izlagača, a sve kako bi se poboljšala njezina prisutnost na tržištu. Na taj će se način stvoriti preduvjeti za planirani rast poslovanja što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Dodatno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do/doći će do (između ostalog):
• Smanjenja ovisnosti o domicilnom tržištu što posljedično dovodi do:
– Rasta prihoda od prodaje
– Ostvarenja prihoda od izvoza
• Očuvanja postojećih radnih mjesta
• Planiranog otvaranja novih radnih mjesta
• Sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima u svojstvu izlagača tvrtka je poboljšala konkurentnost na inozemnom tržištu kroz predstavljanje vlastitih rješenja/proizvoda
• Izlazak na 8 ciljanih tržišta (Švedska, Finska, Njemačka, Austrija, Nizozemska, Danska, SAD, UK)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 329.365,00 kuna od kojih je 206.010,51 kn bespovratno.
Razdoblje provedbe projekta je od 01.06.2019. – 01.07.2020.

Korisnik: Informatika Fortuno d.o.o.
Adresa: Dragutina Žanića-Karle 27a, 32 100 Vinkovci

Kontakt osoba:
• Mario Levanić, direktor
• Broj telefona osobe za kontakt: +385 98 842 470
• Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: mario@fortuno.hr

Kontakt relevantnih institucija:
Europski strukturni investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr/
Europski fond za regionalni razvoj – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
Operativni program konkurentnost i kohezija – https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Informatika Fortuno d.o.o.