TaskMatic

TaskMatic aplikacija oblikovana je I kreirana kako bi klijent imao uvid u sve poslovne obaveze I zadatke na jednom mjestu. Korištenjem TaskMatic aplikacije mogu se vidjeti svi dnevni zadaci I aktivnosti te za to više nisu potrebni pozivi I e-mail obavijesti. Aplikacija daje mogućnost kreiranja zadataka po ulozi, ključnom pojmu ili organizacijskoj strukturi. TaskMatic aplikacija također nudi korisne mogućnosti poput organiziranja I upravljanja zadacima, kontrole trgovine, planer za planiranje potrebnih I trenutnih zaliha I resursa te mogućnost prijavljivanja I ocjenjivanja u mobilnu ili web aplikaciju. Mobilna aplikacija funkcionira na način da zaposlenici I menadžeri odjela primaju obavijesti o zadatcima od svojih nadređenih kroz aplikaciju, a u slučaju problema moguća je I komunikacija putem poruka unutar same aplikacije te opcija prijave problema putem obrasca. Web aplikacija nudi mogućnost kreiranja zadataka za grupu zaposlenika u samo nekoliko klikova, kao I kreiranje forme izvješća I dodavanje istih zadataka te generiranje izvješća u realnom vremenu.

TaskMatic moduli

Slike zaslona

Mobile + Web app

MOBILNA APLIKACIJA

Zaposlenici, menadžeri odjela primaju obavijesti o zadatcima
U slučaju problema komunicirajte putem poruka
Prijava problema putem obrasca

WEB APLIKACIJA

Kreiraj zadatke za grupu zaposlenika u samo nekoliko klikova (po lokaciji, organizacijskoj strukturi i korisnicima,…)
Kreirajte forme izvješća i dodajte ih zadatcima
Generirajte izvješća u realnom vremenu