Unaprjeđenje poslovanja tvrtke ulaganjem u IKT rješenja | Informatika Fortuno

Unaprjeđenje poslovanja tvrtke ulaganjem u IKT rješenja

Kvalitetu tvrtke Informatika Fortuno d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

„Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Informatika Fortuno ulaganjem u IKT rješenja“

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“. Predmetnom investicijom tvrtka Informatika Fortuno je uložila u uvođenje suvremenih IKT rješenja. Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda.

Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

 • Rasta prihoda.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti.
 • Ubrzanje procesa izrade ponude.
 • Ubrzavanje procesa izrade web i mobilnih aplikacija.
 • Smanjenja troškova održavanja.
 • Smanjenje papirologije i prebacivanje papirnatih procesa u elektroničke (smanjenje potrošnje papira i printera).
 • Prestanak ovisnosti o vanjskim pružateljima usluga najma servera.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 675.186,13 HRK od kojih je 319.394,15 HRK bespovratno.
Razdoblje provedbe projekta je od 10.10.2019. – 10.10.2020.

Informatika Fortuno d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 27/a
32 100 Vinkovci, Hrvatska

Kontakt osoba:

 • Mario Levanić
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 98 842 470
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: mario.levanic@fortuno.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Informatika Fortuno d.o.o.