Uredba o e-privatnosti | Informatika Fortuno

Uredba o e-privatnosti

Uredba o e-privatnosti zamijenit će Direktivu o e-privatnosti, te će uskladiti različita pravila o privatnosti koja postoje u državama članica Europske unije. Nasuprot direktivi, koja je dopuštala državama da uvedu vlastite mehanizme pod uvjetom da odgovaraju duhu izvorne direktive (Hrvatska je to učinila donošenjem Zakona o elektroničkim komunikacijama), uredba će vrijediti za sve članice jednako.

Uredba o e-privatnosti ima za cilj povećati povjerenje u digitalne usluge te detaljno regulirati pitanja vezana s obradom osobnih podataka putem sredstava elektroničkog komuniciranja. GDPR-om smo već regulirali pitanja pravne osnove o prikupljanju osobnih podataka putem kolačića i marketinških aktivnosti što znači da će Uredba o e-privatnosti biti nadopuna koja će postaviti puno stroža pravila, a time i dodatne prekršajne kazne.

Uredba o e-privatnosti obuhvaća marketing i cijeli niz tehnologija za praćenje i komunikaciju te je namijenjena suzbijanju problema poput profiliranja, neželjene pošte, SMS-a, automatiziranih poziva itd., te će zahtijevati transparentnost i pristanak korisnika. Metapodaci imaju visoku razinu privatnosti i moraju biti anonimni ili izbrisani ako korisnici ne daju svoj pristanak. Naime, uredba će osigurati korisnicima kontrolu nad svojim podacima, te će osigurati odgovornost održavanja svih korisničkih podataka na web stranicama i jamčiti sigurnost informacija.  Uredba se odnosi na  IT tvrtke i digitalne agencije koje kreiraju sadržaj, one će preuzeti odgovornost koju je do sada imao voditelj obrade.

 

 

Leave a Comment